(032) 2 293 249‬

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ექსპერტები კოოპერატივების სააგენტოს სამსახურში

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ექსპერტები კოოპერატივების სააგენტოს სამსახურში

საქართველოს ამ გაზაფხულზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) რამოდენიმე ექსპერტი ესტუმრება, სოფლის-მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ფინანსური სქემების შემუშავება, სტრატეგიის განვითარება, საგადასახადო საკითხებზე რჩევების მიწოდება და ზედამხედველობისა და შეფასების სისტემების შემუშავება.

სოფლის-მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტო საქართველოს მთავრობის მიერ წელიწადზე მეტია რაც შეიქმნა, რითაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ქვეყანაში კოოპერატივების განვითარების მნიშვნელობას. მას შემდეგ, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია მხარს უჭერს სააგენტოს სხვადასხა სახით, მათ შორის პარტნიორების კოორდინაციისა და ტრეინინგების ჩატარების კუთხით. ეს ყოველივე ენპარდის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ექსპერტი ციარან განნონი სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ფინანსური სქემების განვითარებაზე მუშაობს. მან შეხვედრები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ენპარდის კონსორციუმის პარტნიორებთან, რათა გაცნობოდა როგორც წარმატების ისტორიებს, ასევე სამინისტროს ხედვას არსებულ გრანტებსა და ფინანსურ პროგრამებზე, რომლებიც კოოპერატივებისათვის ხორციელდება. ის მჭიდროდ მუშაობს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან რძის პროდუქტებისა და მეფუტკრეობის განხრით არსებული პროგრამების დასახვეწად და ასევე სტუმრობს საქართველოს რეგიონებს, რათა გამოავლინოს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებები და შეიმუშაოს გეგმები/ თანამედროვე პროგრამები და დაფინანსების ახალი მექანიზმები.

ივნისისთვის ექსპერტი მოამზადებს ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება მის მიერ შემოთავაზებული ფინანსური სქემები, რომლებიც გამოსადეგი იქნება სააგენტოსთვის.
სააგენტოს თხოვნით FAO ასევე დახმარებას გაუწევს აღნიშნულ ორგანიზაციას გრძელვადიანი განვითარების გეგმის შემუშავებაში. დოკუმენტი, რეკომენდაციებთან ერთად, ივნისში იქნება მზად.

ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში ასევე ახდენს საგადასახადო სისტემის შესწავლას, შედარებითი ანალიზის ჩატარების მიზნით კოოპერატივებისა და სხვა სუბიექტებისთვის, რათა რეკომენდაცია გაუწიოს ისეთი ცვლილებებისა და შესწორებების შეტანის მიზნით, რომლებიც კოოპერატივების მუშაობას უფრო ეფექტიანს გახდის. ამასთანავე ზედამხედველობისა და შეფასების ექსპერტი მუშაობს ამ კუთხით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მისი სააგენტოების, მათ შორის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს, ერთი ქოლგის ქვეშ მოსაქცევად, კოორდინაციის, სინერგიის შექმნისა და უფრო მეტად ინტეგრირებული ცენტრალური სისტემის შესაქმნელად.