(032) 2 22 04 26

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამა

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) სხვადასხვა ქვეყნებში სურსათის უზრუნველყოფასა და მდგრად განვითარებაზე მიმართულ ღონისძიებებს უწყობს ხელს.
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ხელშეწყობით და FAO-ს ტექნიკური მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამჟამად მუშაობს საქართველოს სოფლის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებაზე.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ www.fao.org