(032) 2 22 04 26

პუბლიკაციები

სტრატეგიის დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017     ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების...
სრულად

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

საინფორმაციო ბიულეტენები (2016) საინფორმაციო ბიულეტენი, მეხუთე გამოცემა 2016 წლის ივნისი   ბროშურები (2016) ENPARD-ის პროგრამის ბროშურა – ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის 2016 

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები

  ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია , 2016 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია – ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი(LAG) 2016  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი/ყაზბეგის სამოქმედო...
სრულად

სტრატეგიის დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017   საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020    სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების...
სრულად