(032) 2 22 04 26

პუბლიკაციები

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

  2016 საინფორმაციო ბიულეტენი, მეხუთე გამოცემა 2016 წლის ივნისი   2015 საინფორმაციო ბიულეტენი, მეოთხე გამოცემა 2015 წლის დეკემბერი  საინფორმაციო ბიულეტენი, მესამე გამოცემა, 2015 წლის აგვისტო...
სრულად

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

    ENPARD I ფაზის მიმოხილვა. ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის.     ადამიანი გაჭირვებაში : აგრობიზნესის საჭიროებების შეფასების ანგარიში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო...
სრულად

ENPARD-ის პროგრამის პარტნიორების წლიური ანგარიშები

2016 “ადამიანი გაჭირვებაში”-ს 2016 წლის შუალედური ანგარიში   2015 გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის(FAO) მეოთხე შუალედური ანგარიში (24 ნოემბერი 2014 – 25 მაისი 2015) გაეროს სურსათისა...
სრულად

ENPARD-ის პროგრამის ოფიციალური დოკუმენტები

 UNDP საქართველო – საპროექტო დოკუმენტი: საქართველოში სოფლის განვითარების მხარდაჭერა, 2016 UNDP/ ENPARD აჭარის პროექტის საფინანსო შეთანხმება 2013 ENPARD 1-ის საფინანსო შეთანხმება 2012 დამატება 01- საფინანსო...
სრულად

სტრატეგიის დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017   საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020    სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების...
სრულად