(032) 2 293 249‬

საინფორმაციო ბიულეტენი- სოფლის განვითარება: სოფლის მეურნეობის ინტეგრაცია ადგილობრივ ლანდშაფტში

საინფორმაციო ბიულეტენი- სოფლის განვითარება: სოფლის მეურნეობის ინტეგრაცია ადგილობრივ ლანდშაფტში

გთავაზობთ ENPARD-ის მიერ მომზადებულ 2016 წლის ივნისის N5 გამოცემა საინფორმაციო ბიულეტენს “სოფლის განვითარება:სოფლის მეურნეობის ინტეგრაცია ადგილობრივ ლანდშაფტში”.

სოფლის განვითარების კუთხით, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის (ENPARD) სპეციალურ კომპონენტს ითვალისწინებს, რომლის საშუალებითაც ადგილობრივი თემების წარმომადგენლები შეიმუშავებენ და ახორციელებენ სოფლის საჭიროებებზე მორგებულ განვითარების სტრატეგიებს.

ENPARD-ის საქმიანობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ საინფორმაციო ბიულეტენი