(032) 2 293 249‬

საქართველოს სოფლის განვითარება ევროპული LEADER მიდგომით