(032) 2 22 04 26

სტრატეგიის დოკუმენტები

სტრატეგიის დოკუმენტები

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017
 ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სექტორების შეფასება აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნებში, 2012