ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები

 

ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია , 2016

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია – ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი(LAG) 2016 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი/ყაზბეგის სამოქმედო ჯგუფი