(032) 2 293 249‬

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები

 

ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ქედას ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი