(032) 2 293 249‬

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

 

საინფორმაციო ბიულეტენები

2016

საინფორმაციო ბიულეტენი, მეხუთე გამოცემა 2016 წლის ივნისი

 

2015

საინფორმაციო ბიულეტენი, მეოთხე გამოცემა 2015 წლის დეკემბერი 

საინფორმაციო ბიულეტენი, მესამე გამოცემა, 2015 წლის აგვისტო

საინფორმაციო ბიულეტენი 2015 წლის 2 აპრილის გამოცემა

 

2014

საინფორმაციო ბიულეტენი, გამოცემა #01,  2014 წლის ივნისი

 


 

ბროშურები

ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა საქართველოში ENPARD I ფარგლებში

ENPARD-ის პროგრამის ბროშურა – ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის 2016 

ENPARD-ის ბროშურა 2014

ბროშურა- მცირე ფერმერთა კოოპერაციისა და პროდუქტიულობის ზრდა იმერეთსა და რაჭაში

კოოპერატივები, ახალი გზა სოფლის მეურნეობაში