(032) 2 293 249‬

ევროკავშირის ხუთწლიანი სამეზობლო პარტნიორობის პროგრამა სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD)

ევროკავშირის ხუთწლიანი სამეზობლო პარტნიორობის პროგრამა სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD)