(032) 2 293 249‬
ფიფლ ინ ნიდ – People in Need

a07c99a4d6e443d9997c6f4c2f4246e6

,,ფიფლ ინ ნიდ” (PIN) არის ჩეხური ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს დახმარებისა და განვითარების საქმიანობებს, მუშაობს რა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული თავისუფლების დაცვის კუთხით. ორგანიზაცია საქართველოში 2005 წლიდან მოღვაწეობს და აქვს ოფისები თბილისსა და ქუთაისში. ორგანიზაციის “ფიფლ ინ ნიდ” პროექტები სამ ძირითად სფეროს მოიცავს: სოფლის მეურნეობის  განვითარება, სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა და სწავლება დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: http://pin.ge

 


 

მცირე ფერმერთა კოოპერაციისა და პროდუქტიულობის ზრდის ხელშეწყობა იმერეთსა და რაჭაში
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში  “ფიფლ ინ ნიდ” განახორციელა პროექტი იმერეთში (წყალტუბო, ხონი, ბაღდათი, თერჯოლა, ზესტაფონი, ხარაგაული, ტყიბული)  და რაჭაში (ონი, ამბროლაური).
პროექტის (მცირე ფერმერების კოოპერაციისა და პროდუქტიულობის ზრდა) ზოგადი მიზანი იყო სოფლად სიღარიბის შემცირება იმერეთსა  და რაჭაში. პროექტის სამიზნე ჯგუფები იყო: ბიზნესზე ორიენტირებული მცირე ფერმერები, ვისაც სურდა ფერმერული კოოპერატივების დაფუძნება და სხვა სოფლის მეწარმეები, ვინც მონაწილეობას მიიღო სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის ერთობლივ შემუშავებასა და ადვოკატირებაში.
ხანგრძლივობა: იანვარი, 2014 – დეკემბერი, 2017 ( I ფაზა )
პროექტის ფარგლებში შეფასდა სოფლების პოტენციალი სამიზნე რაიონებში, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან; ჩატარდა ექსპერტული სემინარები, სადაც განხილულ იქნა დაინტერესებული ფერმერების იდეები; გაიმართა საგრანტო კონკურსი ყველაზე საინტერესო და მდგრადი ბიზნეს-იდეების მხარდასაჭერად თანამონაწილეობითი გრანტების მეშვეობით.
პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდა რიგი ტრენინგებისა, რომლებიც დაეხმარა შერჩეულ ფერმერებს მათი ტექნიკური, ბიზნესისა და კოოპერაციის უნარების სრულყოფაში. ტრენინგებს დაემატა სადემონსტრაციო ფერმები რაიონებში; ფერმერების მონაწილეობა ფერმერთა დღეებსა და სასოფლო-სამეურნეო ბაზრობებში, რომლებმაც შესაძლებელი გახადა სხვა ფერმერებისგან სწავლა და მოვაჭრეებთან, გადამამუშავებლებთან და სხვა მომსახურების მიმწოდებლებთან კავშირების დამყარება.
ფერმერების ინტერესების დასაცავად და ხელისშემწყობი ბიზნეს-გარემოს შესაქმნელად პროექტმა ხელი შეუწყო რეგიონული ფორუმის შექმნას, რომელიც გახდა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ადვოკატირებისა და უფრო ეფექტიანი კომუნიკაციისათვის ფერმერებს, კერძო სექტორს და სახელმწიფო სამსახურებს შორის.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • საკონტაქტო პირი: ბუბა ჯაფარლი
  • ელ-ფოსტა: jafarli@peopleinneed.cz
  • ტელ:  (+995) 599 541 155

 


 

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“ (PIN), „ყაზბეგის განვითარების ჯგუფთან“ ერთად ახორციელებს პროექტს „ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი“, რომელიც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოციალური და ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერას ისახავს მიზნად.
ხანგრძლივობა: 2015 – 2017 ( I ფაზა ), 2018 – 2020 ( II ფაზა )
პროექტის ზოგადი მიზანია, წვლილი შეიტანოს ყაზბეგის სოფლებში სიღარიბის შემცირებაში, დასაქმების, საცხოვრებელი პირობებისა და ტურიზმის გაუმჯობესებაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობითი მექანიზმებისა დანერგვის ხარჯზე, რომელიც ევროპული გამოცდილების გაზიარებას მოიაზრებს.  პროექტი ეფუძნება სოფლის განვითარების ევროპულ მოდელს – LEADER მიდგომას. აღნიშნული მიდგომის საფუძველზე, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები ხდება უფრო ეფექტური, როდესაც მას ადგილობრივ დონეზე ადგილობრივი მონაწილეები შეიმუშავებენ. პროექტი მხარს უჭერს „ლაგოდეხის გავითარების ჯგუფს“, ადგილობრივი სამოქმედო გეგმის შექმნას, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლის განვითარების ინიციატივების შერჩევასა და განხორციელებას.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • საკონტაქტო პირი: სალომე ბაკაშვილი
  • ელ-ფოსტა: bakashvili@peopleinneed.cz
  • ტელ:  (+995) 591 800 922