(032) 2 293 249‬

კოოპერატივის წევრების გენდერული გადანაწილება