(032) 2 293 249‬

ახალქალაქის განვითარების ჯგუფი

პროექტის დეტალები