(032) 2 293 249‬

ახალქალაქის განვითარების სტრატეგია

პროექტის დეტალები