ევროკავშირი და პარტნიორები სოფლის განვითარების ორწლიან პროექტს აჯამებენ- JRC

პროექტის დეტალები