(032) 2 293 249‬

ევროკავშირი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის 22 მილიონ ევროს გამოუყოფს

პროექტის დეტალები