ევროკავშირის დახმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორს Covid-19-ის საპასუხოდ

პროექტის დეტალები