(032) 2 293 249‬

ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა – France 24

პროექტის დეტალები