ევროკავშირის მხარდაჭერა ორგანულ სოფლის მეურნეობას, TV ფორმულა, „კორონამიქსი“

პროექტის დეტალები