(032) 2 293 249‬

ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროგრამა ლაგოდეხში

პროექტის დეტალები