ევროკავშირისა და FAO-ს საგრანტო კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდასაჭერად

პროექტის დეტალები