კარტოფილის წარმოება ლენტეხში – კოოპერატივი „ზესხო“

პროექტის დეტალები