(032) 2 293 249‬

კარტოფილის წარმოება ლენტეხში – კოოპერატივი „ზესხო“

პროექტის დეტალები