(032) 2 293 249‬

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ეროვნული სტრატეგია – GARB TV, აგრო სიახლეები

პროექტის დეტალები