(032) 2 293 249‬

სოფლის განვითარება ხულოს მუნიციპალიტეტში

პროექტის დეტალები