(032) 2 293 249‬

კატეგორია 1: ზოგადი საგრანტო შესაძლებლობები

პროგრამას გააჩნია ორი მიმართულება: ზოგადი და სპეციფიკური. ზოგადი საგრანტო შესაძლებლობების, 1-ლი კატეგორიის ფარგლებში ინვესტიციები დაფინანსდება ENPARD-ის მუნიციპალიტეტებში შეზღუდვების გარეშე. მეორე მხრივ, სპეციალური საგრანტო შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს შეეწყობა სპეციფიკურ ღირებულებათა ჯაჭვებს, ინვესტიციებს, ეკონომიკურად აქტიური ადამიანებს. მე-2 კატეგორია დეტალურადაა განხილული შემდეგ ნაწილში „სპეციალური საგრანტო შესაძლებლობები“. ზოგადი საგრანტო შესაძლებლობების გრანტების მახასიათებლებია:
 • მთავარიაქცენტი კეთდება ENPARD-ის მიერ შერჩეული მუნიციპალიტეტებზე:
  • ახალქალაქი
  • ბორჯომი
  • დედოფლისწყარო
  • ყაზბეგი
  • ქედა
  • ხულო
  • ლაგოდეხი
  • თეთრიწყარო
 • ინვესტიციის 40% დაფინანსდება გრანტის სახსრებით, ხოლოდ 60% უნდა დაიფაროს ბენეფიციარის მიერ
 • გრანტის ოდენობა
  • 1,000-50,000 აშშ დოლარი (ან ექვივალენტი ლარში) – პირველადი წარმოებისთვის
  • 1,000-150,000 აშშ დოლარი (ან ექვივალენტი ლარში) – დამატებითი ღირებულების შემქმნელი საქმიანობა (პირველადი წარმოების გარდა)
 • განაცხადის შერჩევის გამჭვირვალე პროცესი, რომლის შედეგიცაა საგრანტო გადაწყვეტილების მიღება განაცხადის შერჩევის კომიტეტის მიერ (წარმომადგენლები საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციიდან და FAO-დან).
 

 

განმახორციელებელი პარტნიორი