(032) 2 293 249‬

პუბლიკაციები

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

  საინფორმაციო ბიულეტენები 2016 საინფორმაციო ბიულეტენი, მეხუთე გამოცემა 2016 წლის ივნისი   2015 საინფორმაციო ბიულეტენი, მეოთხე გამოცემა 2015 წლის დეკემბერი  საინფორმაციო ბიულეტენი, მესამე გამოცემა, 2015...
სრულად

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

  კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN): ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა CENN-ის პროექტი “ქედა ლიდერი” – რეგიონის განვითარების სახელმძღვანელო     ქეა საერთაშორისო:...
სრულად

ENPARD-ის პროგრამის პარტნიორების წლიური ანგარიშები

2016 “ადამიანი გაჭირვებაში”-ს 2016 წლის შუალედური ანგარიში   2015 გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის(FAO) მეოთხე შუალედური ანგარიში (24 ნოემბერი 2014 – 25 მაისი 2015) გაეროს სურსათისა...
სრულად

ENPARD-ის პროგრამის ოფიციალური დოკუმენტები

FAO: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა (ENPARD III) სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტექნიკური დახმარება (ENPARD II) სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერება (ENPARD I) UNDP: საქართველოს სოფლის მდგრადი...
სრულად

სტრატეგიის დოკუმენტები

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017 ბორჯომის ადგილობრივი...
სრულად