(032) 2 293 249‬

ქალთა ჩართულობა ENPARD-ის კოოპერატივებში