(032) 2 293 249‬

საინფორმციო ბიულეტენი

 

2017

ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – იანვარი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – თებერვალი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – მარტი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – აპრილი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – მაისი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – ივნისი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – ივლისი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – აგვისტო
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – სექტემბერი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – ოქტომბერი
ENPARD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი – ნოემბერი