(032) 2 293 249‬

საქართველოში სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ევროკავშირმა დამატებით 222 მილიონი ლარი (€ 77.5 მილიონი) გამოყო