(032) 2 293 249‬

სოფლის განვითარებაში ქალთა ჩართულობა