(032) 2 293 249‬

სოფლის განვითარების ინიციატივები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ENPARD I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ENPARD II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ENPARD I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ENPARD II

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ENPARD I
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ENPARD II

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი ENPARD II

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ENPARD II

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ENPARD II