(032) 2 293 249‬

სოფლის განვითარების ინიციატივები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ENPARD I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ENPARD II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ENPARD I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ENPARD II

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი