სტრატეგიის დოკუმენტები

სტრატეგიის დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021 – 2027
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017

ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ხულოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
მესტიის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
წალკის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია