ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები

 

ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ქედას ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
მესტიის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი