ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

ბროშურები და საინფორმაციო ბიულეტენები

 

საინფორმაციო ბიულეტენები

 

2020

FinExCoop საქართველოს საინფორმაციო ბიულეტინი – ივნისი 2020 – 1 გამოცემა

 

2016

საინფორმაციო ბიულეტენი, მეხუთე გამოცემა 2016 წლის ივნისი

 

2015

საინფორმაციო ბიულეტენი, მეოთხე გამოცემა 2015 წლის დეკემბერი 

საინფორმაციო ბიულეტენი, მესამე გამოცემა, 2015 წლის აგვისტო

საინფორმაციო ბიულეტენი 2015 წლის 2 აპრილის გამოცემა

 

2014

საინფორმაციო ბიულეტენი, გამოცემა #01,  2014 წლის ივნისი

 


 

ბროშურები

ENPARD-ის ბროშრა – საქართველოს წინსვლა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, 2020

ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა საქართველოში ENPARD I ფარგლებში

ENPARD-ის პროგრამის ბროშურა – ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის 2016 

ENPARD-ის ბროშურა 2014

ბროშურა- მცირე ფერმერთა კოოპერაციისა და პროდუქტიულობის ზრდა იმერეთსა და რაჭაში

კოოპერატივები, ახალი გზა სოფლის მეურნეობაში