ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი კოოპერატივების კვლევა

 
 

საბოლოო ანგარიში – ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი სასოფლო-სამეუნეო კოოპერატივები საქართველოში