გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)
1
გაეროს განვითარების პროგრამა ოც წელზე მეტია მუშაობს საქართველოში. ორგანიზაციის უმთავრესი მიზანია საქართველოს განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის მთავრობასთან შეთანხმებით. სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში, გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს შემდეგ ოთხ ძირითად სფეროში: (1) დემოკრატიული მმართველობა, (2) ეკონომიკური განვითარება, (3) გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა, და (4) კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია.
 დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ge.undp.org

 


 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა აჭარაში (ENPARD I)
ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და განვითარების სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას აჭარაში, სასურსათო უსაფრთხოების, მდგრადი წარმოებისა და სოფლად დასაქმების მაჩვენებლის ზრდის საფუძველზე. აჭარის მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, პროგრამა მიზნად ისახავს მცირე ფერმერების მხარდაჭერას.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 – 2016 (I ფაზა)

 


 

საქართველოში სოფლის  განვითარების მხარდაჭერა (ENPARD II)
ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და განვითარების სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს პროექტს „საქართველოში სოფლის განვითარების მხარდაჭერა“.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 – 2018 (II ფაზა)
პროექტის ფარგლებში, UNDP ქვეყანაში სოფლის განვითარების მხარდაჭერას აგრძელებს და საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობს.  პროექტი მიზნად ისახავს სოფლის განვითარების სტრატეგიების ჩამოყალიბებასა და შემდგომ განხორციელებას საქართველოში, განსაკუთრებით კი აჭარის რეგიონში. პროექტი ასევე ხელს უწყობს საჯარო სექტორისა და დაინტერესებულ მხარეთა შესაძლებლობების გაზრდას, რათა მათ უფრო ეფექტურად წარმართონ სოფლის განვითარების პოლიტიკა. პროექტის ფარგლებში ეწყობა დისკუსიები და შეხვედრები, რაც აჭარაში სოფლის განვითარების ეფექტური ფაქტორების გაზიარების პლათფორმად იქცევა. სწორედ ეს საქმიანობა გაზრდის ინსტიტუციონალურ შესაძლებლობებს საქართველოში სოფლის განვითარების ეროვნული პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელებისთვის, სოფლად ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გზით ასევე გააუმჯობესებს აჭარის სოფლად ცხოვრების პირობებს.

 


 

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)“.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 – 2022 (III ფაზა)
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრუქტურულ და სისტემურ ცვლილებებს სოფლის განვითარების გზაზე არსებული ბარიერების დასაძლევად. გარდა ამისა, დახმარება მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების მომსახურების გაუმჯობესებას და ეფექტური, მდგრადი და მრავალფეროვანი სერვისების მიწოდებას.
პროექტის ფარგლებში UNDP მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სათემო ორგანიზაციებთან, და კერძო სექტორთან. მოსალოდნელი შედეგები:
  • საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, და ამასთან დაკავშირებული სხვა პროგრამების, განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.
  • სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, დასაქმებისა და სერვისების ზრდა.
  • გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • საკონტაქტო პირი: სოფო ჭიჭინაძე
  • ელ-ფოსტა: tchitchinadze@undp.org
  • ტელ:  (+995) 599 196 907