თეთრიწყაროს LAG-ის მხარდაჭერით თოკების პარკის ატრაქციამ რეგიონს ახალი სიცოცხლე შემატა

პროექტის დეტალები