მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (Action Against Hunger)
ორგანიზაცია Action Against Hunger  დაარსდა 1979 წელს საფრანგეთში. კონფლიქტური სიტუაციების, სტიქიური უბედურებისა და საკვების უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო  შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის მართვის 40 წლიანი გამოცდილებით.  Action Against Hunger   ახორციელებს პროგრამებს 50-მდე ქვეყანაში წლიურად 5 მილიონი ბენფიციარის სასარგებლოდ. ორგანიზაციამ 1994 წლიდან დაიწყო მუშაობა სამხრეთ კავკასიაში და მისი მიმდინარე პროგრამები ფოკუსირებულია შემდეგ მიმართულებებზე: სურსათის უვნებლობა, საარსებო წყაროები, სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკის და სოფლის განვითარება.
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს http://www.actionagainsthunger.org  

ინკლუზიური და თამონაწილეობითი ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა ახმეტის მუნიციპალიტეტში
პროექტის ხანგრძლივობა: 2019-2022
ორგანიზაცია “Action Against Hunger“  ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის  (ENPARD) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „ინკლუზიური და თამონაწილეობითი ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა ახმეტის მუნიციპალიტეტში”.
პროექტის საერთო მიზანია საქართველოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის გაუმჯობესება და სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა. პროექტის კონკრეტული ამოცანაა ხელი შეუწყოს სოფლის განვითარების ინკლუზიურ და თანამონაწილეობით მიდგომას   ახმეტის მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის და ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
პროექტის განხორციელებით ორგანიზაცია “Action Against Hunger“ მიზნად ისახავს შემდეგი ოთხი შედეგის მიღწევას:
  • ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი შეიქმნა  თანამონაწილეობითი, ინკლუზიური და კონფლიქტების თავიდან არიდების გზით,
  • ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის  შესაძლებლობები გაძლიერებულია და წევრებს აქვთ უნარი  შეიმუშაონ ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია,
  • მინიმუმ 35 მდგრადი სოფლის განვითარების პროექტი განხორციელდა ტექნიკური  დახმარების და საგრანტო დაფინანსების გზით,
  • ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ქსელი, თანამშრომლობა და მდგრადობა ხელშეწყობილია
საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • საკონტაქტო პირი: გიორგი სანტურიანი, პროგრამის მენეჯერი, Action Against Hunger
  • ტელ: +995 591 63 52 93
  • ელ-ფოსტა: gsanturyan@sc.acfspain.org

თანამონაწილეობითი ინტეგრირებული საზოგადოების განვითარება აფხაზეთში
ევროკავშირის ENPARD-ის ფარგლებში, ACF ახორციელებს პროექტს „თანამონაწილეობითი ინტეგრირებული საზოგადოების განვითარება აფხაზეთში“.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 – 2018.
პროექტის მიზანია აფხაზეთში სოფლად საცხოვრებელი პირობებისა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურებებზე წვდომის გაუმჯობესება, სოფლის განვითარების პროცესში ადგილობრივ თემთა თანამონაწილეობით. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) ჩამოყალიბება და მის საქმიანობაში განსაკუთრებით ქალების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და შშმ პირების ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროექტით გათვალისწინებულია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და ადგილობრივი განვითარების ქვე-პროექტების დაფინანსება. ასევე, პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ახალი ტრენინგ კურსები, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო ტრენინგ ცენტრში განხორციელდება და  ფერმერებისთვის მომსახურების მიწოდების ხარისხსა და ანგარიშვალდებულებას გააუმჯობესებს. აღნიშნული აქტივობები ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეოობის განვითარებასა და სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის წახალისებას. პროექტის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის ხარისხის ამაღლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • საკონტაქტო პირი: ევრინ ბლაუ
  • ელ-ფოსტა: eblau@sc.acfspain.org
  • ტელ:  (+995) 595 335 215