საქართველოში სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ევროკავშირმა დამატებით 222 მილიონი ლარი (€ 77.5 მილიონი) გამოყო